ידיעות וקומוניקטים של משרדי יחסי ציבור שונים - חיפוש עבור "Kinesio"

®Kinesio מכריזה על שחרורה של מדבקה רפואית Kinesio® למבוגרים

®Kinesio מכריזה על שחרורה של מדבקה רפואית Kinesio® למבוגרים

Kinesio Tape מכריזה על התמקדות חדשה במדבקה רפואית למבוגרים, אם כי קינסיו ו-Dr. Kenzo Kase® מטפלים באוכלוסייה זו כבר יותר מ-40 שנה
1