ידיעות וקומוניקטים של משרדי יחסי ציבור שונים - חיפוש עבור "Vending Machines International Pte"

Vending Machines International הבטיחה התחייבות הונית בשיעור של 135 מיליון דולר סינגפורי מצד Global Emerging Markets (GEM) בעת שהחברה מבקשת לצאת להנפקה

Vending Machines International הבטיחה התחייבות הונית בשיעור של 135 מיליון דולר סינגפורי מצד Global Emerging Markets (GEM) בעת שהחברה מבקשת לצאת להנפקה

Vending Machines International (VMI), הודיעה כי השיגה התחייבות הון בשיעור 135 מיליון דולר סינגפורי מ-GEM Global Yield LLC SCS (GGY), חברת ההשקעות האלטרנטיביות הפרטית הממוקמת בלוקסמבורג.
1