מודי'ס תרכוש החזקת מיעוט ב-SynTao Green Finance

דרוג:

ניו יורק, 28 באוקטובר 2019, (BUSINESS WIRE):

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) הודיעה היום שתרכוש החזקת מיעוט ב-SynTao Green Finance (STGF), ספקית מובילה של נתוני וניתוחי סביבה, חברה ומימשל (ESG) שנמצאת בסין ומשרתת את סין.

STGF מספקת נתוני ודירוגי ESG, אמות אג"ח ירוקות ופתרונות פיננסיים ירוקים למוסדות פיננסיים וחברות בסין. החברה גם מספקת מובילות מחשבה על ESG לקובעי מדיניות. הנתונים של STGF כוללים חברות ציבוריות סיניות, מנפיקי אג"ח ומגמות מקרו בהתפתחות של ESG. STGF הייתה החותמת הראשונה בסין שהצטרפה לעקרונות ההשקעה האחראית של האו"ם (UNPRI) כספקית שירותים והמאמתת המאושרת הראשונה בסין של יוזמת אג"ח האקלים, והמאמתת היחידה בסין של אג"ח ירוקות במסגרת המועצה המייעצת הראשונה של עקרונות האג"ח הירוקות / האג"ח החברתיות של איגוד שוקי ההון הבינ"ל (ICMA). היא גם המייסדת של פורום ההשקעות החברתיות של סין.

ההשקעה ב-STGF עולה בקנה אחד עם המחויבות הגלובלית המתמשכת של מודי'ס לקידום אמות מידה שקופות להערכת סיכוני ESG. באופן מקומי, ההשקעה מחזקת את הנוכחות והמעורבות של מודי'ס בסין והשווקים הפיננסיים שלה, עם התמקדות בתמיכה בצמיחה בת קיימא ארוכת טווח ותרומה להתפתחות הטובה של שוקי ESG.

"מאז הקמתה, STGF חיזקה את מעמדה בסין כקובעת מקומית של אמות מידה ופלטפורמה מקומית מובילה של נתוני וניתוחי ESG. הנתונים הספציפיים לסין של STGF מעניקים הזדמנות לשפר את מחקר ונתוני ה-ESG הגלובליים של מודי'ס", אמר האו שי, מנהל כללי, מנהל המדינה של הפעילות של מודי'ס בסין. "ביחד נשתמש בחוזקות וביכולות של כל אחת מהחברות כדי לספק מגוון של פתרונות לצורכי ה-ESG של משקיעים ומנפיקים, כולל מחקר משותף, פיתוח מוצרים ושיתוף פעולה טכני".

"בהתחשב באמות המידה הגלובליות של ESG ובמאפייני השוק המיוחדים של סין, STGF פיתחה מתודולוגיות ESG יעילות ייעודיות לסין וצברה כמות גדולה של נתונים", אמר פייואן גואו, יו"ר STGF. "ההשקעה של מודי'ס תעזור ל-STGF להאיץ את כיסוי הנתונים שלה, האימוץ והיכולת להמשיך לשרת את משתתפי השוק בסין. אנחנו נרגשים להיות שותפים של מודי'ס ומצפים לעבודה המשותפת בעתיד".

העיסקה משלימה את הרכישות לאחרונה של מודי'ס את Vigeo Eiris, ספקית גלובלית מובילה של מחקר, נתוני והערכות ESG, ואת Four Twenty Seven, Inc., מובילה בנתונים וניתוח סיכונים של אקלים. תנאי העיסקה לא נמסרו, ולא תהיה לה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות של מודי'ס ב-2019. העיסקה צפויה להיסגר עד תחילת נובמבר 2019.

אודות MOODY’S CORPORATION

מודי'ס היא רכיב חיוני של שוקי ההון הגלובליים, היא מספקת דירוגי אשראי, מחקר, כלים וניתוחים שתורמים לשווקים פיננסיים שקופים ומשולבים.  Moody's Corporation (NYSE: MCO) היא חברת האם של Moody's Investors Service, שמספקת דירוגי אשראי ומחקר שמכסים מכשירים וניירות ערך של חוב, ו-Moody's Analytics, שמציעה תוכנה, שירותי ייעוץ ומחקר בחזית הקידמה לניתוחי אשראי וכלכלה וניהול סיכונים פיננסיים. החברה, שדיווחה על הכנסות של 4.4 מיליארד דולר ב-2018, מעסיקה בערך 13,200 אנשים בכל העולם ומקיימת נוכחות ב-44 מדינות. למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר www.moodys.com.

למידע נוסף על הגישה של מודי'ס ל-ESG, בקרו בבקשה באתר www.moodys.com/esg.

 הפעלת עתיד בר קיימא מבחינה סביבתית היא התמקדות חשובה בגישה של מודי'ס לאחריות חברתית של תאגידים. למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר www.moodys.com/csr.

הצהרת "חוף מבטחים" במסגרת Private Securities Litigation Reform Act של 1995:

אמירות מסוימות הכלולות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד ומבוססות על ציפיות, תוכניות וסיכויים עתידיים לגבי העסקים והפעילות של החברה שמעורבים בהם מספר סיכונים ואי ודאויות. אמירות כאלו עשויות לכלול, בין היתר, את המילים מאמינה, מצפה, חוזה, מתכוונת, מתכננת, צופה, פוטנציאלי, ממשיכה, אסטרטגיה, שואפת, מטרה, מעריכה, עשויה וביטויים ומילים דומים וואריאציות שלהם ושימוש בלשון עתיד שמבטאים את האופי הפוטנציאלי של אירועים או תוצאות שבדרך כלל מצביעים על מידע צופה פני עתיד. המידע צופה פני עתיד ומידע אחר בהודעה זאת נמסרים נכון לתאריך שלה (אלא אם מצוין אחרת), והחברה לא מתחייבת (ולא מתכוונת) להוסיף, לעדכן או לשנות באופן פומבי מידע זה בעתיד, או באופן אחר, פרט למה שנדרש בחוק או בתקנות. בקשר להוראות "חוף מבטחים" של Private Securities Litigation Reform Act של 1995, החברה מזהה דוגמאות של גורמים, סיכונים ואי ודאויות שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות, אולי מהותית, מאלה שמצביע עליהן מידע צופה פני עתיד זה. גורמים, סיכונים ואי ודאויות אלה כוללים אך לא רק שיבושים בשוקי אשראי או האטה כלכלית, שיכולים להשפיע על כמות האג"ח וניירות הערך האחרים שמונפקים בשוקי ההון המקומיים ו/או הגלובליים; עניינים אחרים שיכולים להשפיע  על כמות האג"ח וניירות הערך האחרים שמונפקים בשוקי ההון המקומיים ו/או הגלובליים ביניהם רגולציה, חששות לגבי איכות האשראי, שינויים בשערי הריבית ותנודתיות אחרת בשווקים הפיננסיים כמו כאלה בגלל אי ודאות כשחברות עוברות מהליבור והפרישה התלויה ועומדת של בריטניה מהאיחוד האירופי; רמת הפעילות של המיזוגים והרכישות בארה"ב ובחו"ל; היעילות הלא ודאית ותוצאות הלוואי האפשריות של הפעולות של ממשלת ארה"ב וממשלות זרות שמשפיעות על שוקי האשראי, הסחר הבינ"ל והמדיניות הכלכלית, כולל אלה שקשורות למכסים וחסמי מסחר; חששות בזירות המסחר שמשפיעים על האמינות שלנו או משפיעים באופן אחר על תפיסות השוק לגבי היושרה או השימושיות של הדירוגים של סוכנויות אשראי בלתי תלויות; ההכנסה לשימוש של מוצרים או טכנולוגיות מתחרים על ידי חברות אחרות; לחץ על המחירים מצד מתחרים ו/או לקוחות; מידת ההצלחה של פיתוח מוצרים חדשים והתרחבות גלובלית; ההשפעה של רגולציה בתור NRSRO, הפוטנציאלי של חוקים ותקנות פדרליים, מדינתיים ומקומיים חדשים, כולל הוראות ברפורמת דוד-פרנק בשוק ההון והחוק להגנת הצרכן ("דוד-פרנק") ותקנות כתוצאה של דוד-פרנק; האפשרות של יותר תחרות ורגולציה באיחוד האירופי ובתחומי שיפוט זרים אחרים; חשיפה להתדיינות משפטית שקשורה לדעות שלנו לגבי דירוגים, וגם כל התדיינות משפטית אחרת, הליכים ממשלתיים ורגולטוריים, חקירות ובירורים שהחברה עשויה להיות נתונה להם מעת לעת; הוראות בחוקי דוד-פרנק שמשנות את אמות המידה של הטיעונים, ותקנות של האיחוד האירופי שמשנות את אמות המידה של החבות, שחלות על סוכנויות דירוג אשראי באופן שהוא נגד סוכנויות דירוג האשראי; הוראות בתקנות של האיחוד האירופי שמטילות דרישות פרוצדורליות ומהותיות נוספות על מחירי השירותים וההרחבה של תחום האחריות של הפיקוח להכללת דירוגים לא אירופים שמשמשים למטרות רגולציה; האובדן האפשרי של עובדים חשובים; כשלים או תקלות של הפעילות או התשתיות שלנו; פגיעויות כלשהן לאיומי סייבר או בעיות אבטחת סייבר אחרות; התוצאות של כל עיון מחדש על ידי רשות מיסים מפקחת ביוזמות תכנון המס הגלובליות של החברה; חשיפה לעיצומים פליליים או סעדים אזרחיים פוטנציאליים אם החברה לא תציית לחוקים ותקנות אמריקנים וזרים שחלים בתחומי השיפוט שבהם החברה פועלת, כגון חוקי הגנה על נתונים ופרטיות, חוקי עיצומים, חוקים נגד שחיתות וחוקים מקומיים שאוסרים תשלומי שוחד לפקידים ממשלתיים; ההשפעה של מיזוגים, רכישות או שילובים עסקיים אחרים והיכולת של החברה לשלב בהצלחה את העסקים הנרכשים האלה; תנודתיות של מטבעות ושערי חליפין; הרמה של תזרימי המזומנים העתידיים; הרמה של השקעות הון; וקיטון בביקוש לכלים לניהול סיכוני אשראי מצד מוסדות פיננסיים. גורמים, סיכונים ואי ודאויות אלה וגם סיכונים ואי ודאויות אחרים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל של מודי'ס יהיו שונות מהותית מאלה שנדונות, מובעות, חזויות, צפויות או משתמעות במידע צופה פני עתיד מתוארים בפירוט רב יותר תחת הכותרת "גורמי סיכון" בחלק I, סעיף 1A של הדוח השנתי של החברה על גבי טופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018, ובדוחות אחרים שהחברה מגישה מעת לעת ל-SEC או בחומרים שנכללים בזאת או בהם. בעלי המניות ומשקיעים מוזהרים שההתרחשות של כל אחד מגורמים, סיכונים ואי ודאויות אלה יכולה לגרום לכך שהתוצאות בפועל של החברה יהיו שונות מהותית מאלה שנדונות, מובעות, חזויות, צפויות או משתמעות במידע צופה פני עתיד, ויכולות להיות לכך השפעות מהותיות ושליליות על העסקים, תוצאות הפעילות והמצב הפיננסי של החברה. גורמים חדשים עשויים להופיע מעת לעת, וזה בלתי אפשרי עבור החברה לצפות גורמים חדשים, והחברה לא יכולה להעריך את ההשפעה הפוטנציאלית של גורם חדש כלשהו עליה.

 

אנשי קשר

For Moody’s:
SHIVANI KAK
Moody’s Investor Relations
+1 212-553-0298
Shivani.kak@moodys.com

או
MICHAEL ADLER
Moody’s Communications
+1 212-553-4667
Michael.adler@moodys.com
או
GEORGE ZHU
Moody’s Communications
+86 138 1057 0262
george.zhu@moodys.com

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

מאירה פרימס מונתה למנהלת השיווק הראשית של סיקסגיל Sixgill, חברת איומי מודיעין סייבר מובילה, מינתה את
אנדרסן גלובל מתרחבת במזרח התיכון: הופעת בכורה ברשות הפלשתינית אנדרסן גלובל הודיעה שהתקשרה בהסכם לשיתוף פעולה עם
רשת xx מודיעה על התמיכה של המממנים הראשונים במכירה של המטבע xx רשת xx הודיעה על התמיכה של חלוצי קריפטו, כולל כריס
בומברדייה מוסרת תוצאות כספיות מקדמיות של הרבעון הרביעי של 2019 והשנה המלאה בומברדייה מוסרת תוצאות כספיות מקדמיות של הרבעון הר
MRC סוגרת מתן הלוואות ורכישת אג"ח ביותר מ-2 מיליארד דולר Madison Realty Capital Closes הודיעה שסגרה מימון ו
מייקל רד מצטרף לקרן טכנולוגיות הספורט Advantage החבר לשעבר בנבחרת האולסטאר של ה-NBA מייקל רד, שפרס
אנדרסן גלובל ממשיכה להתרחב באפריקה עם הופעת בכורה של חברת שיתוף פעולה תוניסאית בהרחיבה עוד את הנוכחות שלה באפריקה, אנדרסן גלובל ה
טילריי מייצאת את המשלוח המסחרי הראשון אי פעם של קנאביס רפואי שהותר להכניס לישראל החברה חותמת על הסכם שותפות אסטרטגי של 2.5 טון עם ק
Mary Kay Inc זוכה ביותר מ-20 פרסים יוקרתיים במהלך שנת 2019 כהכרה בהישגים של Mary Kay במהלך השנה, המותג גרף יו
EV Growth סוגרת קרן של 250 מיליון דולר EV Growth, חברת הון סיכון שהמטה שלה בסינגפור, הגיע
Mary Kay Inc סוגרת שנה של מתן תוקף מדעי במפגש ה-73 של אגודת הכימאים הקוסמטיים בשנת 2019 Mary Kay Inc המשיכה במחויבות בת עשרות שנ
TARO מודיעה על התוצאות הסופיות של הצעת הרכש שלה תרו תעשייה רוקחית בע"מ הודיעה על התוצאות הסופיות ש
תרו מודיעה על התוצאות המקדמיות של הצעת הרכש שלה תרו תעשייה רוקחית הודיעה על התוצאות המקדמיות של הצ
הופעת הבכורה של אנדרסן גלובל בניז'ר אנדרסן גלובל חתמה על הסכם לשיתוף פעולה עם חברת מסי
MRC נתנה הלוואת בנייה של 210 מיליון דולר למלון ארבע העונות ובתי מגורים Madison Realty Capital נתנה הלוואת בנייה של 210 מי
אנדרסן גלובל מחזקת את הנוכחות בניגריה באמצעות The New Practice אנדרסן גלובל התקשרה בהסכם לשיתוף פעולה עם חברת עור
MoEngage מקבלת מעמד של כשירות חוויה קמעונאית של Amazon MoEngage Inc, פלטפורמה חכמה למעורבות לקוחות, הודיע
OKEx תשיק מסחר באופציות OKEx, הבורסה הגדולה ביותר בעולם לפי נפח מסחר לנכסי
זיהאד וולס חוזר ל-True Religion Apparel כמנהל הקריאטיבי החברה הודיעה שזיהאד וולס, מונה למנהל הקריאטיבי החד
תרו מודיעה על ההתפטרות של מנהל הכספים הראשי תרו תעשייה רוקחית בע"מ הודיעה שקיבלה את ההתפטרות ש
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)