מודי'ס תרכוש החזקת מיעוט ב-SynTao Green Finance

דרוג:

ניו יורק, 28 באוקטובר 2019, (BUSINESS WIRE):

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) הודיעה היום שתרכוש החזקת מיעוט ב-SynTao Green Finance (STGF), ספקית מובילה של נתוני וניתוחי סביבה, חברה ומימשל (ESG) שנמצאת בסין ומשרתת את סין.

STGF מספקת נתוני ודירוגי ESG, אמות אג"ח ירוקות ופתרונות פיננסיים ירוקים למוסדות פיננסיים וחברות בסין. החברה גם מספקת מובילות מחשבה על ESG לקובעי מדיניות. הנתונים של STGF כוללים חברות ציבוריות סיניות, מנפיקי אג"ח ומגמות מקרו בהתפתחות של ESG. STGF הייתה החותמת הראשונה בסין שהצטרפה לעקרונות ההשקעה האחראית של האו"ם (UNPRI) כספקית שירותים והמאמתת המאושרת הראשונה בסין של יוזמת אג"ח האקלים, והמאמתת היחידה בסין של אג"ח ירוקות במסגרת המועצה המייעצת הראשונה של עקרונות האג"ח הירוקות / האג"ח החברתיות של איגוד שוקי ההון הבינ"ל (ICMA). היא גם המייסדת של פורום ההשקעות החברתיות של סין.

ההשקעה ב-STGF עולה בקנה אחד עם המחויבות הגלובלית המתמשכת של מודי'ס לקידום אמות מידה שקופות להערכת סיכוני ESG. באופן מקומי, ההשקעה מחזקת את הנוכחות והמעורבות של מודי'ס בסין והשווקים הפיננסיים שלה, עם התמקדות בתמיכה בצמיחה בת קיימא ארוכת טווח ותרומה להתפתחות הטובה של שוקי ESG.

"מאז הקמתה, STGF חיזקה את מעמדה בסין כקובעת מקומית של אמות מידה ופלטפורמה מקומית מובילה של נתוני וניתוחי ESG. הנתונים הספציפיים לסין של STGF מעניקים הזדמנות לשפר את מחקר ונתוני ה-ESG הגלובליים של מודי'ס", אמר האו שי, מנהל כללי, מנהל המדינה של הפעילות של מודי'ס בסין. "ביחד נשתמש בחוזקות וביכולות של כל אחת מהחברות כדי לספק מגוון של פתרונות לצורכי ה-ESG של משקיעים ומנפיקים, כולל מחקר משותף, פיתוח מוצרים ושיתוף פעולה טכני".

"בהתחשב באמות המידה הגלובליות של ESG ובמאפייני השוק המיוחדים של סין, STGF פיתחה מתודולוגיות ESG יעילות ייעודיות לסין וצברה כמות גדולה של נתונים", אמר פייואן גואו, יו"ר STGF. "ההשקעה של מודי'ס תעזור ל-STGF להאיץ את כיסוי הנתונים שלה, האימוץ והיכולת להמשיך לשרת את משתתפי השוק בסין. אנחנו נרגשים להיות שותפים של מודי'ס ומצפים לעבודה המשותפת בעתיד".

העיסקה משלימה את הרכישות לאחרונה של מודי'ס את Vigeo Eiris, ספקית גלובלית מובילה של מחקר, נתוני והערכות ESG, ואת Four Twenty Seven, Inc., מובילה בנתונים וניתוח סיכונים של אקלים. תנאי העיסקה לא נמסרו, ולא תהיה לה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות של מודי'ס ב-2019. העיסקה צפויה להיסגר עד תחילת נובמבר 2019.

אודות MOODY’S CORPORATION

מודי'ס היא רכיב חיוני של שוקי ההון הגלובליים, היא מספקת דירוגי אשראי, מחקר, כלים וניתוחים שתורמים לשווקים פיננסיים שקופים ומשולבים.  Moody's Corporation (NYSE: MCO) היא חברת האם של Moody's Investors Service, שמספקת דירוגי אשראי ומחקר שמכסים מכשירים וניירות ערך של חוב, ו-Moody's Analytics, שמציעה תוכנה, שירותי ייעוץ ומחקר בחזית הקידמה לניתוחי אשראי וכלכלה וניהול סיכונים פיננסיים. החברה, שדיווחה על הכנסות של 4.4 מיליארד דולר ב-2018, מעסיקה בערך 13,200 אנשים בכל העולם ומקיימת נוכחות ב-44 מדינות. למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר www.moodys.com.

למידע נוסף על הגישה של מודי'ס ל-ESG, בקרו בבקשה באתר www.moodys.com/esg.

 הפעלת עתיד בר קיימא מבחינה סביבתית היא התמקדות חשובה בגישה של מודי'ס לאחריות חברתית של תאגידים. למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר www.moodys.com/csr.

הצהרת "חוף מבטחים" במסגרת Private Securities Litigation Reform Act של 1995:

אמירות מסוימות הכלולות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד ומבוססות על ציפיות, תוכניות וסיכויים עתידיים לגבי העסקים והפעילות של החברה שמעורבים בהם מספר סיכונים ואי ודאויות. אמירות כאלו עשויות לכלול, בין היתר, את המילים מאמינה, מצפה, חוזה, מתכוונת, מתכננת, צופה, פוטנציאלי, ממשיכה, אסטרטגיה, שואפת, מטרה, מעריכה, עשויה וביטויים ומילים דומים וואריאציות שלהם ושימוש בלשון עתיד שמבטאים את האופי הפוטנציאלי של אירועים או תוצאות שבדרך כלל מצביעים על מידע צופה פני עתיד. המידע צופה פני עתיד ומידע אחר בהודעה זאת נמסרים נכון לתאריך שלה (אלא אם מצוין אחרת), והחברה לא מתחייבת (ולא מתכוונת) להוסיף, לעדכן או לשנות באופן פומבי מידע זה בעתיד, או באופן אחר, פרט למה שנדרש בחוק או בתקנות. בקשר להוראות "חוף מבטחים" של Private Securities Litigation Reform Act של 1995, החברה מזהה דוגמאות של גורמים, סיכונים ואי ודאויות שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות, אולי מהותית, מאלה שמצביע עליהן מידע צופה פני עתיד זה. גורמים, סיכונים ואי ודאויות אלה כוללים אך לא רק שיבושים בשוקי אשראי או האטה כלכלית, שיכולים להשפיע על כמות האג"ח וניירות הערך האחרים שמונפקים בשוקי ההון המקומיים ו/או הגלובליים; עניינים אחרים שיכולים להשפיע  על כמות האג"ח וניירות הערך האחרים שמונפקים בשוקי ההון המקומיים ו/או הגלובליים ביניהם רגולציה, חששות לגבי איכות האשראי, שינויים בשערי הריבית ותנודתיות אחרת בשווקים הפיננסיים כמו כאלה בגלל אי ודאות כשחברות עוברות מהליבור והפרישה התלויה ועומדת של בריטניה מהאיחוד האירופי; רמת הפעילות של המיזוגים והרכישות בארה"ב ובחו"ל; היעילות הלא ודאית ותוצאות הלוואי האפשריות של הפעולות של ממשלת ארה"ב וממשלות זרות שמשפיעות על שוקי האשראי, הסחר הבינ"ל והמדיניות הכלכלית, כולל אלה שקשורות למכסים וחסמי מסחר; חששות בזירות המסחר שמשפיעים על האמינות שלנו או משפיעים באופן אחר על תפיסות השוק לגבי היושרה או השימושיות של הדירוגים של סוכנויות אשראי בלתי תלויות; ההכנסה לשימוש של מוצרים או טכנולוגיות מתחרים על ידי חברות אחרות; לחץ על המחירים מצד מתחרים ו/או לקוחות; מידת ההצלחה של פיתוח מוצרים חדשים והתרחבות גלובלית; ההשפעה של רגולציה בתור NRSRO, הפוטנציאלי של חוקים ותקנות פדרליים, מדינתיים ומקומיים חדשים, כולל הוראות ברפורמת דוד-פרנק בשוק ההון והחוק להגנת הצרכן ("דוד-פרנק") ותקנות כתוצאה של דוד-פרנק; האפשרות של יותר תחרות ורגולציה באיחוד האירופי ובתחומי שיפוט זרים אחרים; חשיפה להתדיינות משפטית שקשורה לדעות שלנו לגבי דירוגים, וגם כל התדיינות משפטית אחרת, הליכים ממשלתיים ורגולטוריים, חקירות ובירורים שהחברה עשויה להיות נתונה להם מעת לעת; הוראות בחוקי דוד-פרנק שמשנות את אמות המידה של הטיעונים, ותקנות של האיחוד האירופי שמשנות את אמות המידה של החבות, שחלות על סוכנויות דירוג אשראי באופן שהוא נגד סוכנויות דירוג האשראי; הוראות בתקנות של האיחוד האירופי שמטילות דרישות פרוצדורליות ומהותיות נוספות על מחירי השירותים וההרחבה של תחום האחריות של הפיקוח להכללת דירוגים לא אירופים שמשמשים למטרות רגולציה; האובדן האפשרי של עובדים חשובים; כשלים או תקלות של הפעילות או התשתיות שלנו; פגיעויות כלשהן לאיומי סייבר או בעיות אבטחת סייבר אחרות; התוצאות של כל עיון מחדש על ידי רשות מיסים מפקחת ביוזמות תכנון המס הגלובליות של החברה; חשיפה לעיצומים פליליים או סעדים אזרחיים פוטנציאליים אם החברה לא תציית לחוקים ותקנות אמריקנים וזרים שחלים בתחומי השיפוט שבהם החברה פועלת, כגון חוקי הגנה על נתונים ופרטיות, חוקי עיצומים, חוקים נגד שחיתות וחוקים מקומיים שאוסרים תשלומי שוחד לפקידים ממשלתיים; ההשפעה של מיזוגים, רכישות או שילובים עסקיים אחרים והיכולת של החברה לשלב בהצלחה את העסקים הנרכשים האלה; תנודתיות של מטבעות ושערי חליפין; הרמה של תזרימי המזומנים העתידיים; הרמה של השקעות הון; וקיטון בביקוש לכלים לניהול סיכוני אשראי מצד מוסדות פיננסיים. גורמים, סיכונים ואי ודאויות אלה וגם סיכונים ואי ודאויות אחרים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל של מודי'ס יהיו שונות מהותית מאלה שנדונות, מובעות, חזויות, צפויות או משתמעות במידע צופה פני עתיד מתוארים בפירוט רב יותר תחת הכותרת "גורמי סיכון" בחלק I, סעיף 1A של הדוח השנתי של החברה על גבי טופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018, ובדוחות אחרים שהחברה מגישה מעת לעת ל-SEC או בחומרים שנכללים בזאת או בהם. בעלי המניות ומשקיעים מוזהרים שההתרחשות של כל אחד מגורמים, סיכונים ואי ודאויות אלה יכולה לגרום לכך שהתוצאות בפועל של החברה יהיו שונות מהותית מאלה שנדונות, מובעות, חזויות, צפויות או משתמעות במידע צופה פני עתיד, ויכולות להיות לכך השפעות מהותיות ושליליות על העסקים, תוצאות הפעילות והמצב הפיננסי של החברה. גורמים חדשים עשויים להופיע מעת לעת, וזה בלתי אפשרי עבור החברה לצפות גורמים חדשים, והחברה לא יכולה להעריך את ההשפעה הפוטנציאלית של גורם חדש כלשהו עליה.

 

אנשי קשר

For Moody’s:
SHIVANI KAK
Moody’s Investor Relations
+1 212-553-0298
Shivani.kak@moodys.com

או
MICHAEL ADLER
Moody’s Communications
+1 212-553-4667
Michael.adler@moodys.com
או
GEORGE ZHU
Moody’s Communications
+86 138 1057 0262
george.zhu@moodys.com

תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

אנדרסן גלובל מגדילה את הנוכחות בקריביים באמצעות שיתוף פעולה בג'מייקה אנדרסן גלובל מגדילה את הנוכחות בקריביים באמצעות הס
אמריקן אקספרס מודיעה על תוכניות להרחיב טרקליני Centurion® אמריקן אקספרס מודיעה על תוכניות להרחיב טרקליני Cen
בומברדייה ואלסטום חותמות על הסכם סופי למכירת עסקי התחבורה המכירה התבססה על שווי פעילות של 8.4 מיליארד דולר (
CTI מודיע על הרכישה של קלינארט שפועלת במזרח התיכון וצפון אפריקה CTI שירותי ניסויים קליניים וייעוץ (CTI), חברת מחקר
5 סיטואציות נפוצות בהן מנעולן יכול לעזור לך-  מנעולן מומלץ בקריות נתקעת מחוץ לדירה או מחוץ לרכב? עברת דירה ואין מפתח
SL Green מציינת את הפתיחה ההיסטורית של One Vanderbilt Avenue SL Green, המשכירה הגדולה ביותר של משרדים במנהטן, י
אנדרסן גלובל מתרחבת לסנט קיטס ונוויס אנדרסן גלובל חותמת על הסכם לשיתוף פעולה עם חברת עו
אנדרסן גלובל יוזמת התרחבות באוסטרליה אנדרסן גלובל יוזמת התרחבות לאוסטרליה באמצעות הסכם
AIG ממנה את כריס ראש למנכ"ל טלבוט חיתום AIG הודיעה כי כריס רש מונה למנכ"ל של טלבוט חיתום ב
אנטרה ביו תציג בכנס ההשקעות העולמי השנתי ה-22 של H.C. Wainwright Entera Bio Ltd, מובילה בפיתוח של תרופות של מולקולו
אנדרסן גלובל מודיעה על שת"פ עם חברת עו"ד המובילה של מולדובה אנדרסן גלובל מחזקת את הנוכחות שלה במזרח אירופה על
אנדרסן גלובל נכנסת להאיטי אנדרסן גלובל ממשיכה להאריך את טווח ההגעה שלה באמצע
RLS רוכשת את רשת בתי המרקחת הגרעיניים של GE Healthcare בארה"ב Radioisotope Life Sciences רכשה את רשת בתי המרקחת
[INVNT GROUP]™ ממנה מנכ"לית באירופה, המזרח התיכון ואפריקה החברה גייסה מנהלת כללית חדשה לאירופה, המזרח התיכון
אנדרסן גלובל מוסיפה חברת שיתוף פעולה בבורונדי אנדרסן גלובל ממשיכה להרחיב את הפלטפורמה שלה במזרח
אנדרסן גלובל נכנסת לסודן כשההתרחבות באפריקה נשארת בעדיפות גבוהה אנדרסן גלובל התקשרה בהסכם לשיתוף פעולה עם חברת עור
אנדרסן מאחדת את הפלטפורמה באמריקה הלטינית חברות שיתוף הפעולה של אנדרסן גלובל באמריקה הלטינית
אנטרה ביו מכריזה על נתוני ביניים מניסוי קליני שלב 2 של EB613 באוסטאופורוזיס אנטרה ביו מכריזה על נתוני ביניים מניסוי קליני שלב
The Open Group משיקה את פורום טביעת הרגל הפתוח ההשקה הראשונית תתמקד בנתונים של פליטת גזי חממה. הפ
רוסל טכסיס מקבלת את התואר ספקית השנה הגלובלית של בואינג לשנת 2019 Rossell Techsys זכתה בתואר ספקית השנה הגלובלית על
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)