JDE Peet’s מדווחת על תוצאות חזקות למחצית הראשונה של 2020

דרוג:

אמסטרדם, 4 באוגוסט 2020, (BUSINESS WIRE):

הודעה מקייסי קלר, מנכ"ל JDE Peet’s: "JDE Peet’s סיפקה ביצועים חזקים במחצית הראשונה של 2020, כשהיא מציגה עמידות בפעילות העסקית וחוזק מותגים, על אף השיבוש הכלכלי והחברתי חסר התקדים שנוצר על ידי COVID-19. פורטפוליו מוצרי הקפה והתה שלנו מאפשר לנו לבצע התאמות מהירות להרגלי הצרכן המשתנים, עם המעבר הדינאמי מרכישת כוסות מחוץ לבית אל הסביבה הביתית. בשלב מוקדם במהלך המשבר, הצוות שלנו נקט באמצעים פרואקטיביים כדי להבטיח את בריאות וביטחון העובדים ברחבי העולם, להגנה על הפעילות העסקית, וכדי לאפשר לנו להמשיך לשרת לקוחות וצרכנים ללא שיבושים באספקה. על אף התנודתיות הגבוהה, אנו מספקים צמיחה חזקה ברווח תפעולי מתואם, המשקף את המיקוד המלא שלנו ואת הגישה הקפדנית בניהול עלויות. בנוסף, אנו נמצאים במסלול הנכון לעמידה ביעדים שלנו להקטנת המינוף. החל מחודש יוני, ראינו התאוששות טובה בפעילות העסקית מחוץ-לבית כאשר שווקים מקומיים החלו להתאושש מהסגרים. בהינתן מערך המוצרים וערוצי המכירה החזקים שלנו, אנו ממוקמים היטב כדי להמשיך לצבור נתח שוק, כאשר אנו מבצעים התאמות כדי לענות על הזדמנויות ועל הצרכים של לקוחותינו ושל צרכנים ברחבי העולם".

תחזית

במחצית הראשונה של 2020, JDE Peet’s הושפעה מהתפרצות קוביד-19, דבר שהוביל למצב חסר תקדים עבור החברה, העובדים, הלקוחות והספקים. לאורך המשבר, המיקוד המרכזי נותר זהה: להבטיח את בריאות וביטחון העובדים ולשמר המשכיות עסקית. החברה שלנו, וקטגורית הקפה והתה בכללותה, המשיכו להציג עמידות חזקה במהלך שיאי המשבר של קוביד-19, על אף חוסר הוודאות בכלכלה הגלובלית. הייצור ורשת האספקה הגלובלית, בשילוב פורטפוליו רחב של מותגים אמינים, והגישה החזקה והמגוונת של החברה לשיווק, מציבים את החברה בעמדה טובה כדי לעמוד בחוסר וודאות עתידית בכלכלה.בעוד שעדיין קיים חוסר וודאות לגבי ההשלכות העתידיות של קוביד-19 על הכלכלה הגלובלית, ראינו סימנים חיוביים לשיפור החל מחודש יוני, כאשר שווקים החלו להיפתח מחדש. בהנחה שהמגמה תמשיך, אנו צופים צמיחה אורגנית חיובית במכירות במהלך השנה הפיננסית של 2020. אנו גם צופים כי הצמיחה ברווח תפעולי מתואם במהלך 2020 תהיה במסגרת יעדי טווח הזמן הבינוני והארוך שלנו של 5-8%, עם קידום מכירות ושיווק מוגברים שיבוצעו במחצית השנייה של השנה. אנו נמצאים במסלול להפחתת מינוף החוב הנקי ביחס לרווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות מתואמות אל  מתחת לרף X3 עד סוף המחצית הראשונה של שנת 2021.

[1] רווחיות שוטפת (למניה) – Underlying Profit – אינה כוללת את כל הסעיפים המתואמים (מס נקי). מידע נוסף ניתן למצוא בדיווח הכספי לתקופה. נתונים למניה מבוססים על ממוצע פרופורמה של 499 מיליון מניות. 

עדכון לגבי קוביד-19

מאז ההתפרצות של מגיפת קוביד-19, נקטנו באמצעי מנע וזהירות כדי להבטיח את בריאות וביטחון העובדים שלנו, וכדי להגן על המשכיות עסקית. דרך המותגים שלנו תרמנו יותר מ- 20 מיליון כוסות תה וקפה למגזר שירותי הבריאות ולמרכזים לחלוקת מזון. האמצעים שננקטו על ידי ממשלות ברחבי העולם כדי לצמצם את ההתפרצות הביאו לשינוי ניכר בצריכת הקפה והתה, עם מעבר מצריכה מחוץ לבית אל הסביבה הביתית ועם גידול ניכר במכירות דרך מסחר אלקטרוני. מגמות אלה תמכו בביצועים ברוב פעילות ה- CPG של החברה – ובמיוחד בשווקים מפותחים – אך יצרו השפעה שלילית על ביצועים בפעילות מחוץ לבית. לרוחב כל הפעילות העסקית, אפריל ומאי היו החודשים שהושפעו ביותר. החל מחודש יוני, חלה התאוששות טובה בפעילות מחוץ-לבית. הצוותים שלנו ממשיכים לנטר מקרוב את התפתחות המגיפה – ואת השינויים בהתנהגות הצרכנים שהיא מייצרת – כדי להבטיח כי אנו פועלים בהתאם לביקושי הצרכנים ומתאימים את הפעילות שלנו ביחס לכך.

סקירת תוצאות כספיות למחצית הראשונה 2020

במחצית הראשונה של 2020, סך המכירות ירדו ב- 1.1% על בסיס אורגני. מכירות CPG המשיכו לצמוח לרוחב כל המגזרים, כאשר הן מקזזות את ההשפעה של קוביד-19 על הפעילות מחוץ לבית, אשר מייצגת כ- 25% מסך המכירות. הצמיחה במכירות אורגניות משקפת שינוי מחיר ביחס מחיר וזמינות של -0.9% ו- 0.2% בהתאמה. רכישות הגדילו את המכירות ב- 0.1% בעוד לשער החליפין הייתה השפעה שלילית של 1.8%. סך המכירות המדווחות ירדו ב- 2.9% ל- 3,236 יורו. רווח תפעולי מתואם גדל באופן אורגני ב- 10.5% ל- 642 מיליון יורו, על בסיס צמיחה דו ספרתית בכל שלושת מגזרי ה- CPG וב- Peet’s. אלה קוזזו על ידי ירידה במגזר מחוץ-לבית. בהינתן ההשפעה של שערי חליפין ושינויים במיקוד הפעילות, רווח תפעולי מתואם גדל ב- 9.1%. הרווח השוטף - שאינו כולל מופעים חד פעמיים – צמח ב- 12% ל- 393 יורו, הודות לרווח תפעולי גבוה יותר, אשר קוזז בחלקו על ידי עלויות מס גבוהות יותר. תזרים מזומנים חופשי של 402 מיליון יורו, כולל עלויות הקשורות ל- IPO ורמות גבוהות יותר של מלאי, חייבו שמירה על המשכיות האספקה במהלך משבר קוביד-19.

המינוף הנקי השתפר לרמה של פי 3.4 ביחס חוב נקי לרווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות מתואם, מרמה של פי 4.2 בסוף 2019. אנו ממשיכים לבצע התקדמות משמעותית בצמצום המינוף, ונמצאים במסלול הנכון להפחתת המינוף אל מתחת לרמה של פי 3 עד סוף המחצית הראשונה של 2021.

מצב הנזילות נותר חזק, עם סך של 1,222 מיליון יורו, המורכבת מסך של 504 מיליון יורו במזומנים ובמוצרי RCF Facilities זמינים בהיקף של 718 מיליון יורו.

סקירת תוצאות כספיות למחצית הראשונה של 2020 – לפי מגזר

CPG – אירופה

צמיחה אורגנית של מלאי/זמינות 5.2%  קוזזה בחלקה על ידי השפעות מחיר של -0.5%. השפעה חיובית זו של מלאי/זמינות התבססה בחלקה הגדול על הצלחה מתמשכת בהיצע השעועית ו- Single Serve, וכן על ידי גידול בצריכה הביתית שנוצרה בעקבות שינוי בהתנהגות הצרכנים במהלך סגרים של קוביד-19. המכירות המדווחות צמחו ב- 3.7% ל- 1,652 יורו, כולל השפעה של -1.0% משערי חליפין, בעיקר כתוצאה מפיחות במטבע הכתר הנורווגי והזלוטי הפולני. רווח תפעולי מתואם צמח באופן אורגני ב- 16.3% לרמה של 558 מיליון יורו במחצית הראשונה של 2020, על בסיס גידול במכירות והקטנת ההוצאות במהלך משבר קוביד-19.

CPG – אזור LARMEA

צמיחה אורגנית התבססה על גידול של מלאי/זמינות 7.0%, אשר קוזזה במעט על ידי שינוי מחירים של -0.8%. השפעות המלאי/זמינות נבעו מצמיחה חזקה מתמשכת בהיצע ה-Single Serve ו- מיובש בהקפאה. המכירות המדווחות ירדו ב- 3.1% ל- 492 מיליון יורו, כולל השפעה של -9.4% משערי חליפין, ובעיקר מפיחות בריאל הברזילאי, הרובל הרוסי, הלירה הטורקית, ומהראנד הדרום אפריקאי. EBIT מתואם גדל באופן אורגני ב- 34.4% ל- 109 מיליון יורו במחצית הראשונה של 2020, בעיקר בזכות גידול במכירות והקטנת ההוצאות.

 

CPG – אזור APAC

צמיחה אורגנית המורכבת מהשפעה של מלאי/זמינות 0.2%-, קוזזה על ידי השפעת מחירים חיובית של 0.3%. אוסטרליה, ניו זילנד וסין חוו צמיחה חזקה בשוק הביתי במהלך משבר קוביד-19. שוק מחוץ-לבית נתקל באתגרים במהלך הסגרים של קוביד-19. המכירות המדווחות ירדו ב- 1.1% ל- 308 מיליון יורו, כולל השפעה של 1.2%- משערי חליפין, הקשור בפיחות של הדולר האוסטרלי, הדולר הניו זילנדי ודולר סינגפורי. רווח תפעולי מתואם צמח באופן אורגני ב- 74.4% ל- 69 מיליון יורו במהלך 2020, כשהוא משקף הוצאות תפעוליות נמוכות יותר על בסיס השוואתי רך.

Peet’s

צמיחה אורגנית התבססה של השפעה של מלאי/זמינות -4.1% ומהשפעת מחיר של 3.4%. פעילות ה- CPG של Peet’s סיפקה צמיחה אורגנית דו ספרתית חזקה במכירות, אשר נבעה ממעבר לצריכה ביתית ומהפופולאריות של מותגי הפרימיום שעועית, Ground ו- Single Serve של Peet’s. מכירות בחנויות הקפה ובפעילות מחוץ לבית הושפעו באופן משמעותי מהסגרים של קוביד-19. עד סוף חודש יוני, רוב חנויות הקפה היו פתוחות לאיסוף, למשלוחים ועם שירות מוגבל. רווח תפעולי מתואם צמח באופן אורגני ב- 18.2%  ל- 50 מיליון יורו במחצית הראשונה של 2020, בעיקר כתוצאה מצמיחה ב- CPG ומהמעבר של פעילות העסקית של קפה-מוכן-לשתיה אל שותפות רישוי עם Keurig Dr. Pepper.

 

מחוץ-לבית

ירידה במכירות אורגניות נבעה מירידה של -27.3%  volume/mix ומהשפעות מחיר של -2.1%. מגזר מחוץ-לבית הושפע באופן משמעותי על ידי COVID-19. ערוצי צריכה רבים נסגרו – כולל משרדים, גופי השכלה, ברים ומסעדות, תיירות ותיור. שירותים מוגבלים נשמרו היכן שניתן בחנויות הקפה של החברה עם משלוחים ואיסוף עצמי. לרוחב כל הפעילות העסקית, מאי ואפריל הם החודשים שהושפעו ביותר על ידי מגבלות הסגר. עם זאת, החל מיוני, כאשר ההגבלות הוסרו בהדרגה לרוחב השווקים השונים, ראינו התאוששות טובה. מכירות מדווחות ירדו ב- 29.8% ל- 336 מיליון יורו, כולל השפעה של -1.0% ו- 0.7% משערי חליפין בהתאם למיקוד השנוי. רווח תפעולי מתואם ירד מ- 89 מיליון יורו במחצית הראשונה של 2019 ל- 8 מיליון יורו במחצית הראשונה של 2020, כתוצאה מהירידה במכירות. הופעלו חופשות ללא תשלום ופיטורים זמניים כדי להקטין את עלויות העבודה והתפעול. חסכון בהוצאות תפעוליות קוזז על ידי הקצאות לחובות רעים.

שיחת ועידה ושידור אודיו מקוון

 

קייסי קלר (מנכ"ל) וסקוט גריי (CFO) יקיימו שיחת ועידה לאנליסטים ולמשקיעים מוסדיים, היום בשעה 11:00, כדי לדון בתוצאות החצי שנתיות של 2020. שידור וידאו חי והקלטה של השיחה יהיו זמינים דרך אתר קשרי המשקיעים של JDE Peet’s.  

אודות JEDE Peet’s

JDE Peet’s היא החברה הגדולה בעולם הממוקדת בקפה ותה במונחי הכנסות. החברה סיפקה כ- 130 מיליארד כוסות קפה ותה במהלך השנה הפיננסית שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2019, ביותר מ- 100 מדינות מפותחות ומתפתחות. עם פורטפוליו של יותר מ- 50 מותגי קפה ותה גלובליים, אזוריים ומקומיים, JDE Peet’s מציעה טווח נרחב של מוצרי ופתרונות קפה ותה חדשניים באיכות גבוהה כדי לענות על הביקוש, העדפות ורמות המחיר של צרכנים לרוחב שווקים שונים. בשנת 2019 JDE Peet’s ייצרה סך מכירות של 6.9 מיליארד יורו והעסיקה ממוצע של 21,255 עובדים ברחבי העולם. מערך המוצרים של JDE Peet’s כולל את Jacobs, Peet’s, LÓR, Senseo,  Tassimoו- Ti Ora. למידע נוסף בקרו ב www.JDEPeets.com.

מידע חשוב

רגולציה להתערבות בשוק

ההודעה לעיתונות מכילה מידע במסגרת סעיף 7(1) ברגולציית EU Market Abuse

פרזנטציה

החשבונאות השנתית של JDE Peet’s N.V (החברה) והחברות הבנות שלה (הקבוצה) נערכים בהתאם לתקן הדיווח הפיננסי הבינלאומי כפי שאומץ על ידי האיחוד האירופי (IFRS). בהכנת המידע הפיננסי בחומרים אלה, מעבר למה שתואר לעיל, אותם עקרונות חשבונאים מופעלים כפי שמופיע בנגזרת לדיווחים הפיננסים של הקבוצה, נכון ל, ועבור, השנה שמסתיימת ב- 31 בדצמבר 2009, וביחס להערות המצורפות. כל הנתונים בחומרים אלה בהם בלתי-מבוקרים. בהכנת המידע הפיננסי הכלול בחומרים אלה, רוב הנתונים המספריים מוצגים במיליוני יורו. מספרים מסוימים בחומרים אלה, כולל נתונים פיננסים, עוגלו. בטבלאות, סכומים שליליים מוצגים בסוגריים. אחרת, מספרים שליליים מוצגים על ידי "-" או הכיתוב "שלילי" לפני הסכום.

אמצעי Non-IFRS

החומרים האלה מכילים אמצעי non-IFRS (non-IFRS Measures), אשר אינם אמצעי נזילות או ביצועים תחת IFRS. אמצעי Non-IFRS מוצגים בנוסף לנתונים אשר מוכנים בהתאם ל- IFRS. השימוש של הקבוצה באמצעי Non-IFRS עלולים להיות שונים משמעותית מהשימוש של חברות אחרות בתעשייה. אין לראות באמצעים שבשימוש כחלופה לרווח (הפסד), הכנסות או כל מדד ביצועים אחר הנגזר מעבודה על פי IFRS או ביחס למזומנים הנקיים המסופקים על ידי הפעילות התפעולית כאמצעי לנזילות. למידע נוסף אודות אמצעי Non-IFRS, ראה "Non-IFRS Measures" בדיווח הכספי של הקבוצה, החל מ, או עבור, ששת החודשים שמסתיימים ב- 30 ביוני 2020.

דיווח צופה פני עתיד

חומרים אלה מכילים דיווחים צופי עתיד כפי שמוגדר בחוק Private Securities Litigation Reform של ארה"ב משנת 1995, המתייחס לתנאים פיננסים, תוצאות פעילות ועסקים של הקבוצה. דיווחים צופי עתיד אלה ודיווחים נוספים הכלולים בחומרים אלה בקשר לנושאים שאינם עובדות היסטוריות, כוללים תחזיות. לא ניתן להבטיח כי ניתן להבטיח תוצאות עתידיות שכאלה. אירועים בפועל או תוצאות עלולים להיות שונים כתוצאה מסיכונים וחוסר וודאות העומדים בפני הקבוצה. סיכונים שכלאה וחוסר וודאויות עלולים לגרום לשינוי בפעול בהשוואה לתוצאות העתידיות שצוינו, אוזכרו או הוסקו בדיווח צופה עתיד שכזה. ישנם מספר גורמים אשר עלולים להשפיע על הפעילות העתידית של הקבוצה, ואשר עלולים לגרום לתוצאות אלה להיות שונים בפועל מאלה שהובאו בדיווח צופה העתיד, כולל (אך לא רק): (א) לחצים תחרותיים ושינויים במגמות והעדפות צרכנים, וכן תפיסות צרכנים של מותגים; (ב) תנודתיות בעלויות הקפה הירוק, כולל פולי קפה ערביקה פרימיום, תה או סחורות אחרות, וביכולת להבטיח אספקה מתמדת של קפה או תה איכותי (ג) תנאים כלכליים ופיננסים גלובליים או אזורים, וכן תנאים פוליטיים ועסקיים או התפתחויות אחרות; (ד) הפרעה לפעילות הייצור וההפצה של הקבוצה; (ה) היכולת לחדש, לפתח ולהשיק מוצרים חדשים והרחבות של מוצרים, ולשווק באופן יעיל מוצרים קיימים; (ו) חוסר עמידה ברגולציה או בחוקים, ממשית או לכאורה, וכל טענה או חקירה ממלכתית ביחס לעסקי הקבוצה; (ז) קשיים הקשורים בהשלמת רכישות והטמעה של עסקים שנרכשו; (ח) אובדן של הנהלה בכירה ואנשי מפתח אחרים; ו (ט) שינויים חוקים ורגולציה הקשורים לסביבה. הדיווח צופה העתיד הכלול בחומרים אלה נכון רק לתאריך החומרים. הקבוצה אינה תחת שום מחויבות ל(וטוענת להסרת כל מחויבות שכזו) לערוך או לעדכן כל תחזית צופת עתיד במטרה לשקף אירועים או מצבים שהתרחשו לאחר תאריך החומרים, או כדי לשקף התרחשות אירועים בלתי צפויים. הקבוצה לא יכולה להעניק הבטחה כי הדיווחים צופי העתיד יוכחו כנכונים, ומשקיעים מוזהרים שלא להסתמך על אף תחזית צופת עתיד. פרטים נוספים אודות סיכונים וחוסר וודאויות המשפיעים על הקבוצה מתוארים הדיווחים של החברה לרשות שוק ההון בהולנד (Stichting Autoriteit Financiële Markten).

נתוני שוק ותעשייה

כל התייחסות לתחזיות תעשייה, סטטיסטיקות של תעשייה, נתוני שוק ונתח שוק בחומרים אלה מורכב מהערכות שבוצעו על ידי אנליסטים, מתחרים, מקצועני תעשייה וארגונים, ממידע זמין לציבור או מהערכות פנימיות של הקבוצה לגבי השווקים והמכירות שלה. דירוגים מבוססים על הכנסות, אלא אם כן צוין אחרת.

אינה הצעה

החומרים הללו אינם מהווים הצעה למכירה, להנפקה או לתיווך של הצעת לרכישה או רישום, לכל נייר ערך בכל אזור שיפוט.

אמצעי Non-IFRS

ההודעה לעיתונות מכילה אמצעים פיננסים Non-IFRS, (Non-IFRS Measures) שאינם מהווים אמצעי נזילות או ביצועים תחת IFRS, ואשר הקבוצה רואה בהם חלופה לאמצעי ביצוע. אמצעי Non-IFRS אלה מוצגים בנוסף לנתונים אשר נערכים בהתאם ל- IFRS.

רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות מתואם

רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות מתואם מוגדר כרווח תפעולי לפני פחת ובלאי, מתואם לאותם גורמים המפורטים תחת רווח תפעולי מתואם אורגני מתואם.

מיסים מתואמים

מיסים מתואמים מוגדרים כמיסים המתואמים להשפעות של רכיבים חד פעמיים, בעיקר הקשורים להוצאות שלא ניתנו לניכוי ולשינויים בהחזרי מס ובנכסים המוכרים לצרכי העברות מיסים.

יחס מינוף נקי

יחס מינוף נקי מוגדר כחוב נקי המחולק ברווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות מתואם של 12 החודשים האחרונים.

רווח תפעולי מתואם אורגני

רווח תפעולי מתואם אורגני מוגדר כרווח תפעולי מתואם המתורגם לממוצע שער החליפין של השנה הקודמת ומתואם לשינויים במיקוד (כגון רכישות ומיזוגים). כדי לקבוע את הרווח התפעולי המתואם האורגני לשנה נתונה, רווח תפעולי מתואם לאותה השנה מתורגם בממוצע שער החליפין של השנה ההשוואתית, לא כולל רווח תפעולי מתואם מרכישות ומזוגים של חברות, עד לאחר 12 חודשים לאחר ביצוע העסקה.

מכירות אורגניות

מכירות אורגניות מוגדרות כהכנסות המתורגמות אל מול ממוצע שער החליפין של השנה הקודמת ומתואמות לשינויים במיקוד (כגון רכישות ומיזוגים). כדי לקבוע מכירות אורגניות לשנה נתונה, הכנסות באותה שנה מתורגמות בהתאם לממוצע שער החליפין בשנה ההשוואתית, ללא הכנסות מרכיבות ומיזוגים עד לאחר שחלפו 12 חודשים מתאריך העסקה.

צמיחה במכירות אורגניות

צמיחה במכירות אורגניות מוגזרת כצמיחה במכירות אורגניות בין שתי שנים הנתונות להשוואה

רווח שוטף

רווח שוטף מוגדר כרווח תפעולי מתואם עבור התקופה הכוללת הכנסות והוצאות פיננסיות, מיסים מתואמים והכנסות מתואמות משותפים ומיזמים משותפים.

אנשי קשר

מדיה

Michael Orr
Media@JDEPeets.com

קשרי משקיעים

Robin Jansen
+31 6 1594 4569
Robin.Jansen@JDEcoffee.com

מקור: JDE Peet’s


תגיות של המאמר: JDE Peet’s |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

אנדרסן גלובל מגדילה את הנוכחות בקריביים באמצעות שיתוף פעולה בג'מייקה אנדרסן גלובל מגדילה את הנוכחות בקריביים באמצעות הס
CTI שירותי ניסויים קליניים וייעוץ מודיע על הרכישה של קלינארט שפועלת במזרח התיכון וצפון אפריקה CTI שירותי ניסויים קליניים וייעוץ (CTI), חברת מחקר
בומברדייה ואלסטום חותמות על הסכם סופי למכירת עסקי התחבורה בומברדייה (TSX: BBD.B) הודיעה היום שהיא חתמה על הס
אמריקן אקספרס מודיעה על תוכניות להרחיב טרקליני Centurion® בשני שדות תעופה גדולים בארה"ב ומתכוננת לקדם את פני הנוסעים עם פרקטיקות בטיחות וגהות חדשות אמריקן אקספרס (NYSE: AXP) הודיעה היום על תוכניות ל
5 סיטואציות נפוצות בהן מנעולן יכול לעזור לך-  מנעולן מומלץ בקריות נתקעת מחוץ לדירה או מחוץ לרכב? עברת דירה ואין מפתח
SL Green מציינת את הפתיחה ההיסטורית של One Vanderbilt Avenue SL Green, המשכירה הגדולה ביותר של משרדים במנהטן, י
אנדרסן גלובל מתרחבת לסנט קיטס ונוויס אנדרסן גלובל חותמת על הסכם לשיתוף פעולה עם חברת עו
אנדרסן גלובל יוזמת התרחבות באוסטרליה אנדרסן גלובל יוזמת התרחבות לאוסטרליה באמצעות הסכם
AIG ממנה את כריס ראש למנכ"ל טלבוט חיתום AIG הודיעה כי כריס רש מונה למנכ"ל של טלבוט חיתום ב
אנטרה ביו תציג בכנס ההשקעות העולמי השנתי ה-22 של H.C. Wainwright Entera Bio Ltd, מובילה בפיתוח של תרופות של מולקולו
אנדרסן גלובל מודיעה על שת"פ עם חברת עו"ד המובילה של מולדובה אנדרסן גלובל מחזקת את הנוכחות שלה במזרח אירופה על
אנדרסן גלובל נכנסת להאיטי אנדרסן גלובל ממשיכה להאריך את טווח ההגעה שלה באמצע
RLS רוכשת את רשת בתי המרקחת הגרעיניים של GE Healthcare בארה"ב Radioisotope Life Sciences רכשה את רשת בתי המרקחת
[INVNT GROUP]™ ממנה מנכ"לית באירופה, המזרח התיכון ואפריקה החברה גייסה מנהלת כללית חדשה לאירופה, המזרח התיכון
אנדרסן גלובל מוסיפה חברת שיתוף פעולה בבורונדי אנדרסן גלובל ממשיכה להרחיב את הפלטפורמה שלה במזרח
אנדרסן גלובל נכנסת לסודן כשההתרחבות באפריקה נשארת בעדיפות גבוהה אנדרסן גלובל התקשרה בהסכם לשיתוף פעולה עם חברת עור
אנדרסן מאחדת את הפלטפורמה באמריקה הלטינית חברות שיתוף הפעולה של אנדרסן גלובל באמריקה הלטינית
אנטרה ביו מכריזה על נתוני ביניים מניסוי קליני שלב 2 של EB613 באוסטאופורוזיס אנטרה ביו מכריזה על נתוני ביניים מניסוי קליני שלב
The Open Group משיקה את פורום טביעת הרגל הפתוח ההשקה הראשונית תתמקד בנתונים של פליטת גזי חממה. הפ
רוסל טכסיס מקבלת את התואר ספקית השנה הגלובלית של בואינג לשנת 2019 Rossell Techsys זכתה בתואר ספקית השנה הגלובלית על
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)