תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2021

דרוג:

תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2021

 

הותורן, ניו יורק, 27 בינואר 2022, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשייה פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות ברבעון ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021.

 

ההודעה במקור באנגלית:

 

https://www.businesswire.com/news/home/20220127005955/en/Taro-Provides-Results-for-December-31-2021

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2021 – לעומת 31 בדצמבר 2020

 

*המכירות נטו של 139.0 מיליון דולר ירדו ב-1.2 מיליון דולר.

 

*הרווח הגולמי של 76.0 מיליון דולר גדל ב-2.8 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 54.7% לעומת 52.2%.

 

*מחקר ופיתוח (מו"פ) של 14.2 מיליון דולר היו בהתאם לרבעון המקביל אשתקד.

 

*הוצאות מכירה, שיווק, כלליות ומנהליות (SG&A) בסך 24.8 מיליון דולר גדלו ב-2.0 מיליון דולר.

 

*הרווח התפעולי עמד על 37.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 26.6% לעומת 25.9%.

 

*הריבית וההכנסות הפיננסיות האחרות בסך 2.1 מיליון דולר ירדו ב-1.9 מיליון דולר, המשקפים את סביבת הריבית העולמית הנמוכה יותר.

 

*הוצאות המס בסך 13.2 מיליון דולר גדלו ב-7.1 מיליון דולר. בניכוי השפעת המס מפריטים מסוימים הקשורים לחיובי הייחוס וההפסד שנגבו בתקופות קודמות, הוצאות המס גדלו ב-0.2 מיליון דולר וכתוצאה מכך שיעור מס אפקטיבי של 15.8% לעומת 15.6%.

 

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-26.3 מיליון דולר בהשוואה ל-32.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה עמד על 0.70 דולר לעומת 0.86 דולר.

 

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021 – לעומת 31 בדצמבר 2020

 

*המכירות נטו של 418.1 מיליון דולר גדלו ב-17.5 מיליון דולר.

 

*הרווח הגולמי של 215.8 מיליון דולר ירד ב-3.9 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 51.6% לעומת 54.8%.

 

*הוצאות מו"פ של 39.6 מיליון דולר ירדו ב-3.9 מיליון דולר.

 

* SG&Aשל 72.5 מיליון דולר גדל ב- 3.4 מיליון דולר.

 

*הסדרים והפסדים בסך 61.4 מיליון דולר מורכבים מההתניה המשפטית הנוספת בסך 60.0 מיליון דולר (שנלקחה ברבעון הראשון) הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים רב-תחומיים ו-1.4 מיליון דולר הקשורים להחלטה הגלובלית הנ"ל עם משרד המשפטים ("DOJ") בקשר לחקירותיה בנוגע לתעשיית התרופות הגנריות בארה"ב. בשנה הקודמת, סעיפים והפסדים בסך 478.9 מיליון דולר כללו 418.9 מיליון דולר הקשורים להחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו על תעשיית התרופות הגנריות בארה"ב והוראה נוספת של 60.0 מיליון דולר הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים מרובי תחומי שיפוט; עם זאת, לא יכול להיות ביטחון לגבי התוצאה הסופית.

 

*הכנסות תפעוליות של 42.2 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של 371.9 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח התפעולי עמד על 103.6 מיליון דולר לעומת 107.0 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 24.8% בהשוואה ל-26.7%.

 

*ריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 7.5 מיליון דולר ירדו ב-9.5 מיליון דולר.

 

*הוצאות המס בסך 22.0 מיליון דולר גדלו ב-3.4 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הוצאות המס ירדו ב-3.4 מיליון דולר וכתוצאה מכך שיעור מס אפקטיבי של 13.2% לעומת 14.8%.

 

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-30.9 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 356.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל (הפסד) למניה הסתכם ב-0.82 דולר בהשוואה ל-9.33 דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח הנקי עמד על 99.2 מיליון דולר לעומת 107.1 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל למניה של 2.64 דולר לעומת 2.80 דולר.

 

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 

*תזרים המזומנים ששימש לפעילות הסתכם ב-200.0 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, תזרים המזומנים שסופק על ידי הפעילות עמד על 124.6 מיליון דולר לעומת 97.5 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020.

 

*נכון ל-31 בדצמבר 2021, מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים (הן לטווח קצר והן לטווח ארוך), ירדו ב-257.4 מיליון דולר ל-1.3 מיליארד דולר מה-31 במרץ 2021; המשקף את ההשפעה מתשלומים למשרד המשפטים בסך 317.6 מיליון דולר - כתוצאה מההחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו על תעשיית התרופות הגנריות בארה"ב, ורכישות חוזרות של מניות בסך 24.9 מיליון דולר.

 

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו אמר: "למרות תנאי השוק המאתגרים, במיוחד בשוק הגנרי בארה"ב, הגנו בהצלחה על נתח השוק שלנו בכל עסק. הביצועים הנוכחיים שלנו ברבעון ובתשעה חודשים משקפים זאת. מתוך כוונה לחזק את העתיד, אנו נשארים ממוקדים בהשקעות מו"פ בתשואה גבוהה וכן בחיפוש אחר הזדמנויות פיתוח עסקי חדשות".

 

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") ליישומי תרופות חדשות במסלול מקוצר ("ANDA"): אבקת Sildenafil למתן דרך הפה, 10 מ"ג /מ"ל וג'ל אדפאלין, USP 0.1% . לחברה יש כיום בסך הכול 17 בקשות ANDA שמחכות לאישור ה-FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים.

 

תרו פרמצבטיקה ארה"ב בע"מ ("תרו ארה"ב") חותמת על הסכם פשרה עם תובעי הרוכשים הישירים

 

תרו ארה"ב חתמה על הסכם פשרה עם קבוצת הרוכשים הישירים ב-4 בנובמבר 2021, אשר אם תאושר על ידי בית המשפט, תפתור את כל התביעות שהוגשו על ידי קבוצת הרוכשים הישירים נגד תרו ארה"ב וחברות בנות, שותפיה, נושאי משרה והדירקטורים שלה בנושא תמחור תרופות גנריות נגד הגבלים עסקיים. על פי תנאי הסכם הפשרה, תרו ארה"ב תשלם מקסימום של 67.6 מיליון דולר, בכפוף להפחתה של עד 8.0 מיליון דולר בהתאם להחלטות של חברי קבוצה מסוימים לבטל את ההסדר. ההסדר כפוף לאישור בית המשפט.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל לא מבוקר ויכול להיות כפוף לשינויים.

אודות תרו

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com/

 

הצהרת חוף מבטחים

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

 

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2022. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

 

אנשי קשר

 

William J. Coote
VP, Chief Financial Officer
(914) 345-9001
William.Coote@taro.com

 

מקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

 

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


תגיות של המאמר: TARO | תרו |

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

מרי קיי משתפת פעולה עם שותפים אירופיים לתמיכה בפרויקטים מקומיים לשיקום שוניות של צדפות שוניות של צדפות מועילות לבני האדם ולסביבה באמצעות
ננוקס מודיעה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2022 ומספקת עדכון עסקי NANO-X IMAGING LTD ("ננוקס" או "החברה", נאסד"ק: NN
Velocity Global מגייסת 400 מיליון דולר בסבב צמיחה מסדרה ב' Velocity Global, הספקית המובילה של פתרונות כישרונו
Starr Insurance Companies מתרחבת בתאילנד Starr Insurance Companies (Starr) הודיעה על הסכם ע
WHR Group, Inc נבחרה למקום עבודה מוביל זו השנה התשיעית ברציפות כבר תשע שנים ברציפות נבחרת WHR Group, Inc (WHR) לר
מעשנים והסביבה העסקית בירדן ייהנו באופן משמעותי מרפורמות ממשלתיות בנושא מדיניות ומיסים של סיגריות אלקטרוניות RELX International, חברת סיגריות אלקטרוניות רב-לאו
מסגרת רגולטורית לסיגריות אלקטרוניות חיוניות בשווקים המרוקאיים והאלג'יריים בשכיחות העישון צפויה לעלות באופן משמעותי עד 2025 RELX International, חברת סיגריות אלקטרוניות רב-לאו
בסיס הסוחרים המגוון של Riskified היו המנוע לצמיחה של 20% בנפח הסחורה ברוטו וצמיחה של 15% בהכנסות ברבעון הראשון של 2022 Riskified Ltd (NYSE: RSKD), פלטפורמת ניהול סיכונים
WWP Beauty משיקה תוכנית שירות בר קיימא חדשה במהלך Cosmoprof Bologna WWP Beauty, ספקית שירות מלא ברמה עולמית לתעשיית הי
יחידות CBI בינלאומיות שמות דגש נוסף על תהליכי בדיקת נאותות על רקע סיכונים גלובליים: CS Global Partners המגזין Private Wealth Management (PWM) של הפייננשל
SOLVE FSHD מכריזה על מינוי המנהלת הביצועית ד"ר אווה צ'ין ומבנה הון סיכון-פילנתרופי לאחר ההשקה עטורת התשבחות האחרונה של SOLVE FSHD , ה
רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי מוביל, מעודד את המשקיעים ב-  Riskified Ltd.  לעבור ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך– RSKD משרד רוזן עורכי דין, משרד עורכי דין בינלאומי העוסק
רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד את המשקיעים ב-   Natera, Inc. לעבור ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך– NTRA משרד רוזן עורכי דין, משרד עורכי דין בינלאומי העוסק
רוזן, חברה מוכרת עולמית, מעודדת את המשקיעים ב-  Li-Cycle Holdings Corp. f/k/a Peridot Acquisition Corp.  שצברו עודף הפסדים לעבור ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – LICY, PDAC משרד רוזן עורכי דין, משרד עורכי דין בינלאומי העוסק
אנדרסן גלובל מקדמת נוכחות בסלובניה עם חברה נוספת אנדרסן גלובל מרחיבה את יכולותיה המשפטיות והמיסוי ה
Taconic Biosciences מינתה את Nomura Siam כמפיצה בהודו עבור כל מודלי החיות של Taconic Taconic Biosciences, מובילה עולמית באספקת פתרונות
RCSI בחריין ממשיכה לעמוד בסטנדרטים העולמיים לחינוך בתחום הבריאות ולתמוך בפיתוח תוכניות בריאות לאומיות במדינות המפרץ בהתאם לסטנדרטים העולמיים של חינוך רפואי איכותי, המ
זינגה מפרסמת את התוצאות הכספיות ברבעון הראשון של 2022 Zynga Inc. (נאסד"ק: ZNGA) פרסמה היום את התוצאות הכ
רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד משקיעים ב-  Cano Health, Inc. f/k/a Jaws Acquisition Corp. שצברו עודף הפסדים, לעבור ייעוץ לפני המועד החשוב של 17 במאי בתביעה ייצוגית בניירות ערך – CANO, CANO.WS, JWS, JWS.U, JWS WS משרד רוזן עורכי דין, משרד עורכי דין בינלאומי העוסק
רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד משקיעים ב-  Homology Medicines, Inc. שצברו עודף הפסדים, לעבור ייעוץ לפני המועד החשוב של 24 במאי בתביעה ייצוגית בניירות ערך – FIXX משרד רוזן עורכי דין, משרד עורכי דין בינלאומי העוסק
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)