ג'וי גלובל מודיעה על הסכם לרכישתה על ידי קומטסו תמורת 3.7 מיליארד דולר בעסקה שכולה מזומנים

דרוג:

 

קומטסו מחויבת לצמיחה של ג'וי גלובל בטווח הארוך, והיא תפעל כחברת בת נפרדת של קומטסו

 

Joy Global Inc. (NYSE: JOY) - ג'וי גלובל, מובילה כלל עולמית בפתרונות כרייה עתירי תפוקה, הודיעה היום שמועצת המנהלים שלה אישרה פה אחד הסכם מיזוג סופי שבמסגרתו Komatsu America Corp., חברת בת של Komatsu Ltd. (TYO: 6301) ("קומטסו"), תרכוש את ג'וי גלובל בעסקה ששווייה בערך 3.7 מיליארד דולר, כולל החובות שלא נפרעו של ג'וי גלובל. לפי תנאי החוזה, בעלי המניות של ג'וי גלובל יקבלו $28.30 למניה במזומן תמורת כל מניה רגילה מונפקת שבבעלותם, סכום המהווה פרמיה של 48% יחסית למחיר הסגירה הממוצע המשוקלל לפי נפח המסחר של המניה הרגילה של ג'וי גלובל ב-90 הימים שלפני ה-21 ביולי 2016 ופרמיה של 41% יחסית למחיר הסגירה הממוצע המשוקלל לפי נפח המסחר של המניה הרגילה של ג'וי גלובל ב-60 הימים הקודמים.

קומטסו מתכוונת להפעיל את ג'וי גלובל כחברת בת נפרדת של קומטסו ולשמור על החוזק של שמות המותג של ג'וי גלובל. החברות יתאימו את הארגון והתפעול לתמיכת לקוחות אופטימלית מהמטה של ג'וי גלובל במילווקי, וויסקונסין. המוצרים והשירותים של קומטסו וג'וי גלובל מאוד משלימים והארגון המשולב ימשיך להתמקד בשיפור עלויות הבטיחות, התפוקה ומחזור החיים של הלקוחות. קומטסו מתכוונת לנצל את הטכנולוגיות המובילות של שתי החברות כדי לפתח חידושים במוצרים והשירותים כדי להגביר את הבטיחות והתפוקה במכרות. בנוסף, החברות משתמשות באסטרטגיות משלימות ומחויבות למודל שירות משולב של מכירות ושירותים ישירים.

"זאת עסקה משכנעת שמעניקה ערך ניכר ובטוח לבעלי המניות שלנו וגם מרחיבה אפשרויות עבור הלקוחות והעובדים שלנו בעתיד", אמר טד דוהני, הנשיא ומנהל העסקים הראשי של ג'וי גלובל. "אנחנו מאמינים שזאת השותפות הנכונה כדי לענות על הצרכים המתפתחים של לקוחותינו תוך הגדלת יכולתנו להוביל את ענף הכרייה באמצעות טכנולוגיות משנות מצב ומוצרים הטובים מסוגם. כשקיבלה את ההחלטה, מועצת המנהלים של ג'וי גלובל הביאה בחשבון את תנאי השוק המאתגרים שלדעת החברה כנראה יתמידו. ענף הכרייה ממשיך להתמודד עם גורמי נגד מחזוריים כגון עודף היצע של סחורות וקיטון בביקוש מצד משתמשי הקצה שגורמים לצמצום תזרימי המזומנים אצל רוב החברות המפיקות, ויוצרים סביבה שנעשית יותר ויותר קשה. אנחנו גם רואים שינויים מבניים בענף הפחם בארה"ב ובסין".

"החברות שלנו חולקות תרבויות וערכים דומים", המשיך דוהני, "ואנחנו מצפים שרבים מעובדי ג'וי גלובל ייהנו מהזדמנויות קריירה מלהיבות כחלק מחברה יותר גדולה ומגוונת. בשם מועצת המנהלים וההנהלה של ג'וי גלובל, אנחנו מודים לעובדינו המסורים על העבודה הקשה הממושכת והמחויבות לפתור את האתגרים הקשים ביותר בכרייה".

תנאי סגירה

העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור על ידי בעלי המניות של ג'וי גלובל, פקיעת או תום תקופת ההמתנה שחלה לפי חוק שיפור ההגבלים העסקיים הארט- סקוט- רודינו של ארה"ב ואישורי רגולטורים בתחומי שיפוט מסוימים אחרים. העסקה צפויה להיסגר עד אמצע 2017.

העסקה לא כפופה לתנאי מימון כלשהם. לקומטסו היו נכסים בסך כולל של 2,614 מיליארד ין (25 מיליארד דולר) והון עצמי כולל של 1517 מיליארד ין (14 מיליארד דולר) נכון ל-31 במרץ 2016, עם דירוג אשראי A של S&P ו-A2 של מודי'ס.

יועצים

גולדמן, זקס ושות' משמשת כיועצת פיננסית ו-וואכטל, ליפטון, רוזן וכץ משמשת כיועצת משפטית לג'וי גלובל. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. משמשת כיועצת פיננסית לקומטסו, ו-Arnold & Porter LLP ו-Nagashima Ohno & Tsunematsu משמשות כיועצות משפטיות.

אודות Joy Global Inc.

ג'וי גלובל היא ספקית מובילה של ציוד, מערכות ושירותים ישירים מתקדמים לענף הכרייה הגלובלי. הציוד של החברה במותגים P&H, Joy ו-Montabert הוא רכיב תפעולי קריטי במגוון של שוקי סחורות, ביניהם אנרגיה, חציבה בסלעים קשים ומחצבים תעשייתיים. ג'וי גלובל, שהמטה שלה בוויסקונסין, מעסיקה 12,000 איש בעשרים מדינות.

אודות Komatsu Ltd.

Komatsu Ltd., שנוסדה ב-1921, היא ספקית מגוונת של מוצרים ושירותים לשימוש תעשייתי. החברה, שהיא עדיין מובילה בינ"ל בתחום של ציוד בנייה וכרייה, עוסקת גם בתחומים עסקיים אחרים, כגון מכונות וכלי רכב תעשייתיים, לוגיסטיקה, אלקטרוניקה ועסקים אחרים מבוססי פתרונות. קומטסו, שהמטה שלה ביפן, מעסיקה יותר מ-47,000 אנשים בכל העולם במצורף. 

מידע נוסף והיכן למצוא אותו

ג'וי גלובל מתכוונת להגיש לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) מסמך מידע (proxy statement) בקשר לעסקאות שנשקלות. מסמך המידע  הסופי יישלח או יינתן לבעלי המניות של ג'וי גלובל ויכלול מידע חשוב על העסקאות שנשקלות. אנחנו מפצירים במשקיעים ובעלי ניירות הערך לקרוא בתשומת לב ועד הסוף את מסמכי המידע וכל מסמך רלבנטי אחר שמוגש ל-SEC כשיהיו זמינים.  משקיעים ובעלי ניירות הערך יכולים לקבל עותק חינם של מסמך המידע (כשיהיה זמין) ומסמכים אחרים שהוגשו ל-SEC באתר של SEC בכתובת www.sec.gov.

מידע מסוים שנוגע למשתתפים

ג'וי גלובל והדירקטורים ונושאי המשרה הבכירים שלה עשויים להיחשב כמשתתפים בשידול להשגת אישורים מהמשקיעים ובעלי ניירות הערך של ג'וי גלובל בקשר לעסקאות שנשקלות.  מידע על הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירים של ג'וי גלובל כלול במסמך המידע שלה לגבי האסיפה הכללית של בעלי המניות שלה לשנת 2016 ובדוח השנתי האחרון שדווח על גבי טופס 10-K. 

הצהרת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד

 

הודעה זאת כוללת מידע צופה פני עתיד על ג'וי גלובל, Komatsu Ltd. ו-Komatsu America Corp. ועל העסקה המוצעת. אפשר לזהות אמירות אלה באמצעות השימוש במונחים צופי פני עתיד כגון "מאמינה", "מצפה", "עשויה", "חוזה", "יכולה", "מתכננת", "יעד", "פוטנציאל", "פרו פורמה", "מבקשת", "מתכוונת" או "צופה" או בשלילה שלהם או במונחים דומים או שימוש בלשון עתיד, והן כוללות דיונים על אסטרטגיה, תחזיות פיננסיות, צפי והערכות (כולל ההנחות שבבסיסם), אמירות בנוגע לתוכניות, מטרות, ציפיות או תוצאות של עסקאות שהוכרזו, ואמירות על הפעילויות, המוצרים והשירותים והביצועים העתידיים של ג'וי גלובל וחברות הבת שלה. ג'וי גלובל מזהירה את הקוראים לא לבטוח בביטחון מופרז באמירות האלה. מידע צופה פני עתיד זה נתון למגוון של סיכונים ואי ודאויות. כתוצאה מכך, התוצאות והניסיון בפועל עשויים להיות שונים מהותית מאלה שנכללים בכל מידע צופה פני עתיד שהוא. סיכונים ואי ודאויות אלה כוללים את הדברים האלה: אי השגת האישור של בעלי המניות של ג'וי גלובל לעסקה המוצעת; האפשרות שתנאי הסגירה של העסקה שנשקלת לא יתמלאו או יוסרו, כולל שגוף ממשלתי יאסור, יעכב או יסרב להעניק אישור רגולטורי נחוץ; עיכוב בסגירת העסקה או האפשרות של אי מימוש העסקה; הפוטנציאל שרשויות רגולציה ידרשו השלת נכסים בקשר לעסקה המוצעת; התרחשותו של אירוע כלשהו שעשוי לגרום לסיום הסכם המיזוג; הסיכון שהתדיינות משפטית של בעלי מניות בקשר לעסקה שנשקלת תשפיע על העיתוי או ההתרחשות של העסקה שנשקלת או תגרום לעלויות משמעותיות של הגנה, פיצויים וחבות; סיכונים שטבועים בהשגה של סינרגיות בעלויות והעיתוי שלהן; סיכונים שקשורים לשיבוש העסקה על ידי ג'וי גלובל וההנהלה שלה; ההשפעה של ההודעה על העסקה על היכולת של ג'וי גלובל להשאיר ולשכור אנשי מפתח ולשמור על קשרים עם לקוחות, ספקים וצדדים שלישיים אחרים; תנודתיות בזמינות ובמחירים של סחורות; תנאים קשים בכלכלה ושוקי ההון הגלובליים; סיכונים שקשורים בהכנסות משווקים זרים; הפרעה, כשל או פגיעה במערכות המידע של ג'וי גלובל; ושינויים בסביבת החוקים או הרגולציה. סיכונים אלה ואחרים מתוארים ביתר פירוט בדוח השנתי של ג'וי גלובל על גבי טופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-30 באוקטובר 2015, וגם בדוחות הרבעוניים של ג'וי גלובל על גבי טופס 10-Q ומסמכים אחרים שהוגשו על ידי ג'וי גלובל ל-SEC אחרי התאריך הזה; ג'וי גלובל לא מתחייבת לשנות או לעדכן כל מידע צופה פני עתיד כדי לשקף אירועים או נסיבות שיתרחשו או יתקיימו אחרי תאריך הפרסום של מידע צופה פני עתיד כלשהו.

צפו בגרסת המקור באנגלית באתר www.businesswire.com:

http://www.businesswire.com/news/home/20160721005442/en/

אנשי קשר

Joy Global Inc.
אנליסטים ומשקיעים
Sandy McKenzie, +1 414-319-8506
sandy.mckenzie@joyglobal.com

או
מדיה
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Andrew Siegel / Meaghan Repko
+1 212-355-4449

או
Joy Global Inc.
Caley Clinton, +1 414-712-9728
caley.clinton@joyglobal.com

 

מקור: Joy Global Inc.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

 

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769


תגיות של המאמר: 

כתבות נוספות בקטגוריה קריירה ועבודה, כספים ופיננסים

מינויים חשובים של מנהלים תומכים בהמשך ההשקעה והמחויבות של סינג'נטה בעסקי הזרעים באירופה חברת Syngenta הודיעה על שלושה מינויים אסטרטגיים של
קואנטס מגישה בקשה לשדרג את הרישום לנאסד"ק Cuentas, ספקית פינטק של פתרונות בנקאות ותשלומים סל
Entera Bio מודיעה על נתוני ביניים של הסמנים הביולוגיים מהניסוי הקליני שלב 2 של EB613 החברה הודיעה על נתוני ביניים מוגבלים של סמנים ביול
Andersen Global מוסיפה עומק לנוכחות במקסיקו אנדרסן גלובל מרחיבה את הנוכחות שלה על ידי הסכם לשי
TARO מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2020 תרו תעשייה רוקחית בע"מ מסרה תוצאות כספיות לא מבוקר
IBKR משיקה את זירת המסחר הגדולה ביותר של קרנות נאמנות ללא שיעור הוספה Interactive Brokers הודיעה על ההשקה של זירת המסחר
MHPS תופסת שוב את ההובלה בנתח שוק בשוק טורבינות הגז הגלובלי Mitsubishi Hitachi Power Systems מדורגת ראשונה בנת
אנדרסן גלובל מוסיפה עומק לנוכחות האפריקנית אנדרסן גלובל מרחיבה את הנוכחות שלה במזרח אפריקה על
EIG מגייסת 1.1 מיליארד דולר עבור Global Project Fund V EIG הודיעה על הסגירה הסופית המוצלחת של EIG Global
BHSI משיקה כיסוי לפי חוק הבסיסים הצבאיים בכל העולם באמצעות צוות ייעודי בדובאי Berkshire Hathaway Specialty Insurance הודיעה שהיא
TARO תפרסם את תוצאות השנה המלאה ב-19 במאי 2020 תרו תעשייה רוקחית בע"מ הודיעה שבכוונתה לפרסם את הת
סמיתס מדיקל רוכשת את העסקים של Access Scientific, LLC, מרחיבה את היצע מוצרי הגישה לכלי הדם Smiths Medical סמיתס מדיקל, יצרנית גלובלית מובילה
הופעת בכורה של אנדרסן גלובל במאוריטניה אנדרסן גלובל ממשיכה את ההתרחבות האפריקנית שלה כשחב
וולטון מודיעה ש-21.3 מיליון דולר קנדי אושרו לחלוקה למשקיעים וולטון, חברה להשקעות בנדלן וניהול נכסי קרקעות, נרג
אנדרסן גלובל מחזקת את הנוכחות במזרח אירופה Andersen Global מודיעה על כניסה לאוקראינה באמצעות
אנטרה ביו תדווח על נתוני ביניים מהניסוי שלב 2 של EB613 ותוצאות כספיות Entera Bio תדווח על נתוני ביניים מהניסוי שלב 2 של
זינגה מפרסמת את התוצאות הכספיות ברבעון הראשון של 2020 Zynga Inc פרסמה את התוצאות הכספיות שלה ברבעון הראש
רוני גרושקה מצטרף למועצת המנהלים של קפיטוליס קפיטוליס, חברת הפינטק חדשנית שמדמיינת מחדש את האופ
Mary Kay Inc תורמת קרוב ל-10 מיליון דולר לתמיכה גלובלית בקוביד-19 במאמץ לעזור להאט את ההתפשטות של מגיפת קוביד-19 ולת
Well Living Lab, דלוס, Cushman & Wakefield והיינז מתאחדים כדי לקדם הנחיות לחזרה למקום העבודה בתגובה למגיפת קוביד-19 Well Living Lab תעריך שיטות ותקבע הנחיות להפחתת הע
הוסף תגובה 
תגובות  ( תגובות)